29. května 2024, 02:26
Uživatel: nepřihlášený

Kniha návštěv

:: Nový příspěvek

Přispívat do návštěvní knihy můžete až po přihlášení do aplikace.

:: Vložené příspěvky v návštěvní knize

|<   <<   <   1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6   >   >>   >|
horakova
Daniela.Feckova[zavinac]seznam.cz
22. 04. 2013, 13:59:55
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 438
Dobrý den,
příklad 438 - op.15 - vaše částka je 1333,20(DPH 20%), má být 1344,31.Děkuji a přeji pěkný de.Horáková
Reakce - administrator, 24. 04. 2013
Dobrý den, máte pravdu, děkujeme za upozornění! Opravili jsme...

horakova
Daniela.Feckova[zavinac]seznam.cz
21. 04. 2013, 13:41:10
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 459
Dobrý den,
u testu 459 máte z op.5 úhrada faktury tel.služby 1200Kč(částku máte počítanou s DPH 20%), mělo by být 1210,-.Pěkný den.Horáková
Reakce - administrator, 21. 04. 2013
Dobrý den, máte pravdu, chybu jsme opravili. Děkujeme za upozornění.

horakova
Daniela.Feckova[zavinac]seznam.cz
06. 04. 2013, 18:29:59
Test 374 - Dobrý den,mám dotaz, zda máte v příkladu správně zaokrouhleno - fa od dodavatele za zboží máte 103 047,60 - mě vyšlo 103 043,47
a DPH máte 15 452,40 a mě vyšlo 15 456,53.
Děkuji
Reakce - administrator, 06. 04. 2013
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Řešení v našem testu je správné.

Je třeba si uvědomit, že je-li základem daně (DPH) cena včetně DPH (v tomto případě v operaci 1c. částka Kč 118.500,00), počítá se daň dle ustanovení § 37 odst. 2 Zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb. ve znění k 6. 4. 2013). Ten stanoví, že daň (DPH) se vypočítá jako součin ceny vč. DPH a koeficientu. Tento koeficient je podílem sazby daně (zde 15) a součtu čísla 100 a sazby daně (zde 115). Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na 4 desetinná místa matematicky, tedy 15/115 = 0,1304 (zaokr.).

Pokud tímto koeficientem násobíme cenu včetně DPH, tedy Kč 118.500 *0,1304, vychází daň skutečně Kč 15.452,40 a tedy cena bez DPH je Kč 103.047,60.

Vy jste zřejmě postupovala tak, že jste cenu vč. DPH (Kč 118.500,00) vydělila 1,15. Tento postup - jakkoli je matematicky víceméně správný a logický, je bohužel v rozporu s citovaným ustanovením § 37 odst. 2 Zákona o DPH. Proto je potřeba postupovat při výpočtu tak, jak je uvedeno výše...

evalento
eva.post[zavinac]post.cz
06. 02. 2013, 18:21:37
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 447
Dobrý den, můžete se prosím podívat na účetní případy 18 a 19? Za jakou cenu vyskladňujete výrobky, mně vychází jednotková cena 12,03 Kč. Podle vašich propočtů je u každého účetního připadu rozdílná jednotková cena. Děkuji.
Reakce - administrator, 06. 02. 2013
Dobrý den, problém bude nejspíše v tom, že ocenění úbytků zásob se děje metodou FIFO. Proto je také možné, že ve dvou po sobě jdoucích operacích jsou použity dvě různé ceny.

evalento
eva.post[zavinac]post.cz
27. 01. 2013, 15:54:19
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 365
Dobrý den, u uč. případu č. 28 mi vychází rozdílně danový základ. HV = 507820 Kč k tomu se přičítá náklady na repre (uč. případ 14 ve výši 1 150 Kč) a manko nad normu (uč. případ 16 ve výši 185 Kč), tj. 509155 Kč. DZ po zaokrouhl. je 509 000 Kč, daň 96710 Kč. Můžete se na tento případ podívat? Děkuji.
Reakce - administrator, 27. 01. 2013
Dobrý den, máte pravdu, byla tam chyba - vznikla zřejmě při aktualizaci testu do verze pro rok 2013. Vaše výpočty jsou správné, daňový základ po zaokrouhlení má být Kč 509.000,00 a tedy 19% DPPO Kč 96.710,00. Děkujeme.

evalento
eva.post[zavinac]post.cz
25. 01. 2013, 08:46:35
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 59
Dobrý den, účetní případ č. 15 mi vychází rozdílně, jelikož součet uč. př. 4 a 8 dává 85000. (úhrada soc. poj. v VBU). A potom také výplata čistých mezd uč. případ 18. Děkuji
Reakce - administrator, 25. 01. 2013
Dobrý den, test s ID 59 je sice zastaralý, ale pro procvičení základních postupů jej využít lze. Sociální pojištění hrazené v op. 15 sestává z pojištění sraženého zaměstnancům (op. 4, Kč 20.000,00), z pojistného zaměstnvatele (op. 8, Kč 65.000,00), ovšem odečítají se zde vyplacené nemocenské dávky (op. 6. Kč 5.000,00). V současné době je postup jiný.

Čistá mzda se zjišťuje z op. 4, 5, 5, 6 a 7, přičemž nemocenské dávky z op. 6 se přičítají (zaměstnanci je dostanou vyplacené).

evalento
eva.post[zavinac]post.cz
15. 01. 2013, 15:38:37
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 67
Dobrý den, u otázky č. 27 mi vychází rozdílně účetní HV. HV = 505920. A tím i DZ a daň.
Reakce - administrator, 15. 01. 2013
Dobrý den, děkujeme za upozornění, upravili jsme. Daňový základ byl však podle všeho správně...

uhk-pbfm4_13
jangrombir[zavinac]email.cz
03. 01. 2013, 07:53:11
Dobrý den
Používám Operu a kolonky na zapsání čísel účtu účtovacích úlohách jsou dost malý - tak, že z třímístného čísla lze vidět jen dvě číslice. Je to trochu nepohodlné.
Přikládám obrázek: ODKAZ
Reakce - administrator, 03. 01. 2013
Dobrý den, děkujeme za podnět, setkáváme se s touto reakcí ale poprvé, přitom určitě nejste jediný uživatel TESTYZUCETNICTVI.CZ s prohlížečem Opera. Pokusíme se výhledově Váš problém nějak zohlednit.

uhk-pbfm4_09
pavel.hanus[zavinac]parcon.cz
29. 12. 2012, 15:33:51
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 204
Dobrý den,
mám dotaz k účetní opraci 2. DPH 19% mě vychází 27310,92 a né 27309,75. Ráda bych se zeptala,jak jste dospěli k výsledku 27309,75?
Děkuji
Reakce - administrator, 29. 12. 2012
Dobrý den, je-li známa cena včetně DPH, počítá se výše DPH a cena bez DPH poněkud odlišným způsobem. Ten je upraven v § 37 odst. 1 Zákona o DPH (235/2004 Sb. v platném znění). DPH se vypočte jako součin ceny vč. DPH a tzv. koeficientu. Koeficient se vypočte jako podíl, v jehož čitateli je výše daně a ve jmenovateli součet čísla 100 a sazby daně. Výsledný koeficient se zaokrouhlí na 4 desetinná místa. Tedy v tomto konkrétním případě (se zastaralými hodnotami sazeb DPH) jde o výpočet 19/119 = 0,1597 (zaokr. na 4 des. místa). Daň potom činí 32500 x 0,1597 = Kč 5.190,25 a cena bez DPH je 32500-5190,25 = Kč 27.309,75.

evalento
eva.post[zavinac]post.cz
13. 12. 2012, 23:04:47
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 262
Dobrý den, v účetní operaci č. 13 je uvedeno, že dodavatel nám hradí zálohu na dodávku zboží. Správně by mělo být uvedeno, odběratal hradí zálohu.
Reakce - administrator, 14. 12. 2012
Dobrý den, vzhledem k tomu, že Vámi zmiňovaná záloha z op. 13 se vztahuje k vydané faktuře za zboží v op. 16, domníváme se, že je text operace 13 zcela v pořádku. Všechny přijaté zálohy se účtují jako závazek na účet 324 a nerozlišuje se, zda jde o přijatou zálohu na službu, zboží, dlouhodobý majetek apod. To samozřejmě neplatí o zálohách placených, které se evidují jako pohledávka (aktivum) na účtech účtové skupiny 05 (jde-li o zálohu na dlouhodobý majetek), účtové skupiny 15 (jde-li o zálohu na zásoby) či na účtu 314 (jde-li o ostatní placené zálohy v rámci obchodních vztahů).

evalento
eva.post[zavinac]post.cz
05. 12. 2012, 01:53:31
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 264
Dobrý den, v úč. případu č. 12 mi vychází kurzový zisk na devizovém účtu ve výši 16 688,65 Kč. Tedy rozdílně dle vašich výsledků. Dle mého názoru je údaj chybný. Můj propočet:
úč případ č. 12) KS 221 = 45 001,35 ,
tj. 1 990 EUR
1 990 EUR x 31 = 61 690 Kč,
kurzový zisk je 16 688,65 Kč.
Reakce - administrator, 05. 12. 2012
Dobrý den, výpočet v testu je správně. Stav devizového účtu ze zaúčtovaných operací činí 6.990,00 EUR, tj. Kč 198.601,35.

Ve stavu devizového účtu je třeba zohlednit počáteční stav (10.000 EUR), dále výdaj z op. 7 (3.000 EUR) a výdaj z op. 10 (10 EUR).

Po přepočtu kurzem ČNB je korunová hodnota devizového účtu Kč 216.690,00, takže kurzový rozdíl vychází 216690-198601,35 = Kč 18.088,65 (kurzový zisk).

evalento
eva.post[zavinac]post.cz
13. 11. 2012, 21:20:00
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 215
V poslední doplňující otázce 13 je správná odpověď HV je zisk ve výši 7 310 Kč a nikoliv 7 320 Kč.
Reakce - administrator, 13. 11. 2012
Dobrý den, děkujeme za upozornění, opravili jsme.

bobrsvist
bobrsvist[zavinac]seznam.cz
11. 11. 2012, 18:52:06
Test č. 316
Dobrý den,
mám prosbu. Mohl by jste mi vysvětlit, jak se došlo k částce v op. 4,7b,7c,7d. Děkuji moc.
Reakce - administrator, 11. 11. 2012
Dobrý den, částka v op. 4 je počítána jako "DPH z přijaté úplaty", tj. z ceny vč. DPH. Vypočítá se jako základ daně, kterým je v tomto případě zaplacená záloha (op. 2), násobený koeficientem "sazba/100+sazba" zaokrouhleným na 4 des.místa, tj. 20/120 = 0,1667. Proto je v op. 4 uvedena částka Kč 16.670,00.
Operace 7 s operací 4 souvisí - v op. 7b je uveden rozdíl mezi "běžně počítanou" DPH a DPH z op. 4. Operace 7c je součet op. 7a a 7b. Operace 7d je vlastně záloha z operace 2 po odečtení DPH z op. 4.
Snad Vám toto rychlé vysvětlení postačí.
Tento postup je zcela v souladu s aktuálním zněním zákona č. 235/2004 Sb. (Zákon o DPH).

bobrsvist
bobrsvist[zavinac]seznam.cz
03. 11. 2012, 21:07:21
Dotaz - test č. 276
Dobrý den, příklad 9. Kdy byl nakoupen tento stroj a za kolik ? Můžete mi vysvětlik, doodepsání zůstatkové ceny. Jak se počítá účetně v tomto příkladu. Děkuji
Reakce - administrator, 03. 11. 2012
Dobrý den, děkujeme za dotaz. U tohoto testu jsou některé důležité informace uvedeny už v zadání před vlastním účetním deníkem: zde se píše, že vstupní cena stroje řešeného v op. 9, 10 a 11 je Kč 99.000,00 a dosavadní oprávky jsou Kč 85.000,00. Doodepisovaná zůstatková cena je tudíž Kč 14.000,00 (99000-85000) - zúčtovaná v op. 9. Dlouhodobý majetek se samozřejmě vyřazuje v "historické" ceně, ve které je veden v účetnictví (tj. Kč 99.000,00), ta je potom zúčtovaná v op. 10.

stazka
v.anastazia[zavinac]seznam.cz
20. 10. 2012, 21:19:39
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 361
14b/ 14% z 1000 není 114, ale 140.
Reakce - administrator, 21. 10. 2012
Dobrý den, máte pravdu, byla tu chyba. Bohužel její oprava měla dopad i do doplňujících otázek, tj. do výše hospodářského výsledku, základu k DPPO i výpočtu této daně. Vše jsme opravili, děkujeme.

jana123
ja.stecova[zavinac]seznam.cz
09. 10. 2012, 08:53:48
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 234
Dobrý den, u tohoto testu je jako doplňovací otázka výpočet obchodní marže. Vy uvádíte 99000,-, což by ale znamenalo, že tam započítáváte jen příklady 6 a 7. Já jsem počítala i s příklady 17 a 18, tudíž jsem měla obchodní marži 114000,-. Jak to prosím má teda být? Proč tam nemáte započítáno i těch 15000,- obchodní marže za prodané výrobky? Děkuji za odpověď.
Reakce - administrator, 09. 10. 2012
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Váš postup výpočtu obchodní marže bohužel není korektní. Ustanovení § 20 odst. 1 vyhlášky 500/2002 Sb. v platném znění, kterou se provádí Zákon o účetnictví říká: "Položka '+ Obchodní marže' obsahuje rozdíl z vyúčtovaných tržeb za prodej zboží a nákladů vynaložených na prodané zboží.".
Převedeno do čísel účtů je to tedy rozdíl stavů účtu 604 a 504. Žádná "obchodní marže" za prodané výrobky tedy neexistuje.

nickbenes
nickbenes[zavinac]quick.cz
05. 10. 2012, 12:17:17
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 276
dobrý den, chci se jen ujistit, že v případě darování přívěsu bych mohl ještě před darováním uplatnit (nejméně) 1/2 ročního odpisu a snížil tak hodnotu daru.
jinak děkuji za výbornou aplikaci, uvítal bych širší výběr testu k DPPO. skvělým příkladem je test č.353

uhk-pbfm3_22
s.freyova[zavinac]uhk.cz
28. 06. 2012, 00:49:42
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 359
účetní operace 11b - DPH 10%, v tom samém testu jinde se používá již nových 14%
Reakce - administrator, 28. 06. 2012
Děkujeme za upozornění, opravili jsme.

xhlavacekp
xhlavacekp[zavinac]seznam.cz
24. 04. 2012, 11:55:04
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 300

řádek 27b DPH - účet 513 je zřejmě špatně. Domnívám se, že by měl být 343.
Reakce - administrator, 24. 04. 2012
Dobrý den, řešení je správné. Přes určité nové výkladové možnosti, které přinesla loňská (2011) novela Zákona o DPH účinná od 1. 4. 2011, se většinou všichni v praxi přiklání k názoru, že náklady na reprezentaci jsou zdanitelným plněním, u kterého nelze uplatnit nárok na odpočet DPH. V našich testech je to znázorněno tak, že cena bez DPH je účtována na účet 513MD a taktéž vypočítaná DPH je účtovaná na 513MD. V praxi by zřejmě byl celý takový doklad zaúčtován na 513 v celkové výši bez členění bez DPH/DPH.

zralok
zralok6070[zavinac]centrum.cz
14. 02. 2012, 16:48:53
DOTAZ/PŘIPOMÍNKA - TEST ID: 11
Dobrý den,
stále si s Vámi dovolím nesouhlasit v případech vnitropodnikové dopravy. Podle mě se VP fa (INT) na vnitropodnikovou dopravu účtuje na /622 D, jelikož v tomto případě v úč. op. 14 - podle vašeho řešení (624) se má účtovat jen např. stavby podniku ve vlastní režii apod., alespoň tak jsem to četl už v několika účetních učebnicích a ve škole to profesorka považuje za hrubou chybu.

|<   <<   <   1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6   >   >>   >|
© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama