15. dubna 2024, 15:37
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Závěrka

Účetní závěrkou se rozumí proces sestavení ročních účetních výkazů, popř. výsledek tohoto procesu – tedy zpracované roční účetní výkazy.
Všechny účetní jednotky sestavují

  • Rozvahu
  • Výkaz zisku a ztráty
  • Přílohu k účetní závěrce

Auditované účetní jednotky potom sestavují (obvykle jako součást Přílohy) ještě

Roční účetní závěrka zobrazuje stav k poslednímu dni účetního období; sestavuje se za tzv. běžné účetní období (právě skončené účetní období) a tzv. minulé účetní období (bezprostředně předcházející účetní období). Důvodem je elementární možnost porovnání údajů mezi těmito dvěma účetními obdobími.

Roční účetní závěrku v plném rozsahu povinně sestavují auditované účetní jednotky; roční účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavovat účetní jednotky, které auditu nepodléhají. Rozdíl těchto dvou možností rozsahu účetní závěrky je v podrobnosti zveřejňovaných údajů.

Roční účetní závěrka se obvykle předává

  • vlastníkům účetní jednotky (společníkům, akcionářům,…)
  • spolu s daňovým přiznáním k dani z příjmů také správci daně (finančnímu úřadu)
  • je-li účetní jednotka zapsána v obchodním rejstříku, zakládá se elektronická verze účetní závěrky (ve formátu PDF) také do obchodního rejstříku.

Pojem byl vložen/modifikován dne 04.12.2011 v 19:56:53.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama