15. dubna 2024, 15:38
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Výnos

Výnos se obvykle definuje jako v penězích oceněný výkon. Tímto výkonem může být vše, co firma produkuje – tedy výrobek, zboží či služba.
Je třeba si uvědomit, že pojem výkon je z hlediska podnikových činností velmi široký a jedná se prakticky o jakýkoli účetně zachytitelný výstup činnosti podniku.
Pakliže se výkon ocení v penězích (nejčastěji „tržní – prodejní“ cenou, někdy též cenou na úrovni vlastních výkonů), vzniká právě výnos, který se účtuje na účty účtové třídy 6.
Výnosem tak mohou být nejen tržby za výrobky, zboží nebo služby (což je nejčastější), ale výnosem se rozumí též situace, kdy podnik určitý výkon dodá „sám sobě“ (tzv. aktivace) nebo situace, kdy podnik dokončí (vyrobí) určitou položku zásob vlastní výroby (výrobky, nedokončená výroba, polotovary, zvířata vlastní výroby) a tuto položku jako dokončenou (např. převedenou na sklad výrobků) takto zaúčtuje.

Pojem byl vložen/modifikován dne 10.11.2011 v 11:58:49.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama