15. dubna 2024, 13:22
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Výkaz zisků a ztrát

Výkaz zisků a ztrát, neboli výsledovka, je jedním z účetních výkazů, který je povinnou součástí účetní závěrky podnikatelské subjektu vedoucího účetnictví (viz kapitola účetní závěrka). Výsledovka tedy zachycuje konečné stavy nákladů společně s konečnými stavy výnosů za sledovaná období (za běžné období i za minulé období).

Struktura výkazu zisků a ztrát je předepsána vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví. Podle zákona o účetnictví může být výsledovka sestavena ve zjednodušeném či v plném rozsahu. Nicméně menší podniky (vyjma akciových společností), jejichž účetní závěrka nemusí být podle zákona auditována (viz § 20 zákona o účetnictví), mohou výkaz zisků a ztrát sestavit v rozsahu zjednodušeném.

Ve výkazu zisků a ztrát je tedy vyčíslen výsledek hospodaření za běžné období účetní jednotky, a to ve členění:
=> provozní hospodářský výsledek
=> finanční hospodářský výsledek
=> mimořádný hospodářský výsledek

Pojem byl vložen/modifikován dne 13.11.2013 v 13:05:36.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama