12. dubna 2024, 15:40
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Výdaj

Výdajem se rozumí v penězích vyjádřená spotřeba statku či služby, která je navíc, na rozdíl od nákladu, doprovázena reálným úbytkem peněžních prostředků jak hotovostních, tak bezhotovostních.
Klasickými příklady výdajů mohou být hotovostní/bankovní úhrada došlé faktury za nákup zboží/služeb, či nákup cenin, pohonných hmot v hotovosti aj.
Naproti tomu příkladem nákladu, který není fakticky doprovázen úbytkem peněžních prostředků, může být zpravidla odpis dlouhodobého majetku.

Výdaje jsou důležitým základem pro sestavení účetního výkazu Cash-Flow neboli Výkazu o peněžních tocích.

Pojem byl vložen/modifikován dne 01.10.2013 v 12:39:25.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama