15. dubna 2024, 15:11
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Vnitropodnikové účetnictví

V první řadě je nutné upřesnit, že vnitropodnikové účetnictví v praxi nazývané spíše jako manažerské účetnictví není upraveno žádným právním předpisem. Jeho podstata tkví ve zjišťování a podávání informací o hospodaření podniku jeho vlastníkům, přičemž na jejich základě dochází i k rozhodování o budoucím chodu korporace. Strukturu manažerského účetnictví si každá společnost stanovuje dle svého uvážení a zcela samostatně tak, aby vyhovovala potřebám podniku.

Manažerské účetnictví je důležité pro vlastníky podniku, management podniku či pro zaměstnance, tj. pro interní uživatele.
Finanční účetnictví je naopak důležité především pro stát (státní instituce), banky a jiné finanční instituce, dodavatele, zákazníky, tj. pro externí uživatele, stejně tak ale i pro management podniku.

I přesto, že je vnitropodnikové (manažerské či provozní) účetnictví v zásadě odlišné od toho „klasického“ finančního účetnictví, měla by však mezi nimi existovat vzájemná provázanost. V rámci vnitropodnikového (manažerského) účetnictví jsou například vytvářeny vnitropodnikové účetní směrnice, které zachycují způsob zpracování účetnictví, způsob(y) účtování o zásobách, způsob(y) oceňování aktiv, způsob(y) odepisování dlouhodobého majetku, techniky normování atp. Těchto informací pak využívá finanční účetnictví. Manažerské účetnictví by mělo poskytovat finančnímu účetnictví například i údaje o rozpočtech (blíže viz kapitola rozpočty) či údaje z kalkulací nákladů na výrobky (blíže viz kapitola kalkulace).

Pojem byl vložen/modifikován dne 11.11.2013 v 09:25:26.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama