15. dubna 2024, 14:08
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Uzávěrka

Účetní uzávěrkou se rozumí proces uzavření účetních knih; po provedení uzávěrce jsou konečné stavy všech účtů nulové. Někdy se tento pojem zaměňuje s pojmem účetní závěrka, která však vyjadřuje jiný proces (sestavení ročních účetních výkazů).

Provedení uzávěrky musí předcházet zaúčtování celé řady tzv. uzávěrkových operací tak, aby účetnictví bylo úplné. Uzávěrce musí předcházet rovněž provedení inventury a vypořádání (vyúčtování) případných inventarizačních rozdílů.

Vlastní uzávěrka probíhá ve třech krocích:

  1. konečné stavy všech aktivních a pasívních účtů se převedou na účet 702 – Konečný účet rozvažný (účtuje se tedy např. 702MD/211DAL, 702MD/022DAL, 321MD/702DAL, 411MD/702DAL atd.)
  2. konečné stavy všech výsledkových účtů (tj. účtů nákladů a výnosů se převedou na účet 710 – Účet zisků a ztrát (tj. např. 710MD/501DAL, 710MD/521DAL, 602MD/710DAL, 662MD/710DAL)
  3. konečný stav účtu 710 pak bude představovat hospodářský výsledek (zisk či ztrátu) a ten se převede z tohoto účtu na účet 702, tj. 710MD/702DAL (s kladným či se záporným znaménkem)

Pojem byl vložen/modifikován dne 04.12.2011 v 20:03:48.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama