15. dubna 2024, 15:14
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Uskutečnění (zdanitelného) plnění

Uskutečnění (zdanitelného) plnění je pojem, který je definován Zákonem o DPH (Zákon č. 235/2004 Sb. v platném znění).
Zjednodušeně řečeno jde o den, kdy je plátce DPH, který uskutečňuje zdanitelné plnění, povinen přiznat DPH na výstupu a naopak kdy je plátce, který zdanitelné plnění přijímá, oprávněn uplatnit odpočet daně.
Uskutečnění zdanitelného plnění definuje pro tuzemská plnění § 21 cit. zákona jako den dodání, popř. den přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve.
Zákon definuje též řadu specifických případů, např. uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji prostřednictvím prodejních automatů, při plnění na základě komisionářské smlouvy apod.
Při dodání do jiných členských států EU (tzv. intrakomunitární dodávky) se za den uskutečnění (zdanitelného) plnění považuje podobná situace jako v tuzemsku – tj. den dodání či den přijetí platby – a to ten den, který nastane dříve.
U dovozu zboží vzniká daňová povinnost zejména dnem propuštění dováženého zboží do příslušného režimu celního režimu obvykle na základě JSD (jednotného správního dokladu – dříve JCD – jednotné celní deklarace).

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama