15. dubna 2024, 15:25
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Přidaná hodnota

Přidanou hodnotou, někdy značenou ve zkratce PH, lze rozumět v penězích ocenitelné úsilí, které přidal podnikatel v rámci svých vlastních podnikových možností (tj. interně) k externě nakoupeným vstupům od dodavatelů (tj. k zásobám, službám, subdodávkám aj.). Přidaná hodnota tak tedy znázorňuje vztah mezi tržbami za výkony a náklady na pořízení jednotlivých vstupů od externích dodavatelů, tj. například náklady na pořízení zásob, služeb, energií, paliv atp.

Velmi často se přidaná hodnota zohledňuje v rámci hodnocení finanční výkonnosti podniku, respektive ukazatele, které tuto hodnotu obsahují, jsou součástí podnikové finanční analýzy.

Ukazatel EVA („Economic Value Added“) neboli ekonomická přidaná hodnota je jedním z nejvíce preferovaných vlastníky podniku, neboť představuje rozdíl mezi čistým provozním ziskem (NOPAT) a celkovými náklady na vlastní a cizí kapitál (C x WACC). WACC představuje vážené průměrné náklady kapitálu. Vzorcem lze tedy zapsat například takto:
EVA = NOPAT – (C x WACC)

Přidaná hodnota se vztahuje též k ukazateli MVA („Market Value Added“), jenž značí tržní přidanou hodnotu podniku. Tržní přidaná hodnota podniku je dána rozdílem tržní hodnoty podniku a do něj investovaným kapitálem. Vzorcem lze zapsat takto:
MVA = Tržní hodnota podniku – Investovaný kapitál

Pojem byl vložen/modifikován dne 01.10.2013 v 12:01:36.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama