15. dubna 2024, 14:43
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Osobní náklady

Osobními náklady se rozumí spotřeba služeb v peněžním vyjádření vztahujících se k účtové třídě 52.

Osobní náklady spadající do účtové třídy 52:
520 – Osobní náklady
521 – Mzdové náklady
522 – Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti
523 – Odměny členům orgánů společnosti a družstva
524 – Zákonné sociální pojištění
525 – Ostatní sociální pojištění
526 – Sociální náklady individuálního podnikatele
527 – Zákonné sociální náklady
528 – Ostatní sociální náklady

Jedná se tedy o náklady, které souvisí například s odměňováním na základě uzavřených pracovně právních vztahů, s odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění atp.

Pojem byl vložen/modifikován dne 01.10.2013 v 13:30:37.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama