15. dubna 2024, 15:49
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Oprávky

Oprávky je úhrn odpisů za jednotlivé roky používání a odpisování dlouhodobého majetku.
V rozvaze se oprávky uvádějí jako „záporné“ aktivum, neboli jde o tzv. korekční účet aktiv.

Rozdílem ceny, za kterou byl dlouhodobý majetek pořízen a oprávkami, získáváme zůstatkovou cenu, která bývá také často nazývána účetní hodnota dlouhodobého majetku.

Zatímco zůstatková cena dlouhdobého majetku se vlivem odpisování neustále snižuje (až k nule), výše oprávek se naopak zvyšuje.

Platí tedy vztah:
ZC = VC – oprávky,
kde

  • ZC je zůstatková cena
  • VC je cena, kterou je majetek oceněn v účetnictví (vstupní cena)

Máme-li například osobní automobil v ceně Kč 500.000,00, který se bude odpisovat rovnoměrně (předpokládejme roční odpisovou sazbu účetních odpisů ve výši 20 %), bude výše zůstatkové ceny a oprávek následující:

Po 1. roce
Roční odpis = Kč 100.000,00
Oprávky = Kč 100.000,00
Zůstatková cena Kč 400.000,00

Po 2. roce
Roční odpis = Kč 100.000,00
Oprávky = Kč 200.000,00
Zůstatková cena Kč 300.000,00

Po 3. roce
Roční odpis = Kč 100.000,00
Oprávky = Kč 300.000,00
Zůstatková cena Kč 200.000,00

Po 4. roce
Roční odpis = Kč 100.000,00
Oprávky = Kč 400.000,00
Zůstatková cena Kč 100.000,00

Po 5. roce
Roční odpis = Kč 100.000,00
Oprávky = Kč 500,000,00
Zůstatková cena Kč 0,00 (majetek je 100% odepsán).

Oprávky evidujeme na účtech účtové skupiny 07 (oprávky k nehmotnému majetku) a na účtech účtové skupiny 08 (oprávky k hmotnému majetku).

Jak již bylo uvedeno, oprávky „korigují“ cenu, za který byl majetek pořízen (daňovou terminologií vstupní cenu). Pokud tedy vstupní cena Kč 500.000,00 je uvedena na účtu 022, pak oprávky odpovídající majetku na účtu 022 jsou uvedeny na účtu 082. Jsou vykázány v aktivech se záporným znaménkem.

Výše ročních odpisů, oprávek a zůstatkové ceny se uvádí i v inventární kartě dlouhodobého majetku.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama