15. dubna 2024, 15:53
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Obrat

Obrat z hlediska účetní a daňové praxe je definován dvěma zákony, bohužel v obou je definice poněkud odlišná.

Zákon o účetnictví (Zákon č. 563/1991 Sb. v platném znění) definuje ve svém § 20 tzv. čistý obrat jako výši výnosů sníženou o prodejní slevy – prakticky je tedy obrat úhrn částek zúčtovaných na účtech účtové třídy 6.

Zákon o DPH (Zákon č. 235/2004 Sb. v platném znění) definuje ve svém § 6 obrat jako výnosy za uskutečněná (zdanitelná) plnění s výjimkou plnění, která jsou od DPH osvobozená bez nároku na odpočet. Tato definice se týká osob, které vedou účetnictví.
Pro osoby, které vedou daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví), je obrat z hlediska DPH definován jako příjmy za uskutečněná plnění s výjimkou plnění, kterou jsou osvobozená bez nároku na odpočet.

Kromě obratu tak, jak je popsán výše, známe také pojem obrat účtu, přesněji obrat strany účtu. Obratem strany (tj. strany Má dáti nebo strany Dal) příslušného účtu je součet všech na příslušnou stranu zaúčtovaných částek za sledované období. Do takto chápaného obratu se nezapočitává počáteční stav účtu.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama