15. dubna 2024, 14:37
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Obchodní marže

Obchodní marží obecně rozumíme rozdíl mezi prodejní („tržní“) a nákupní („skladovou“) cenou prodaného zboží.
V účetnictví se obchodní marže vypočte velmi jednoduše, a to jako rozdíl konečného stavu účtu 604 – Tržby za zboží a konečného stavu účtu 504 – Prodané zboží.
Je třeba mít na paměti, že obchodní marže není zisk. Z obchodní marže totiž podnik teprve kryje své další náklady jako například mzdy zaměstnanců, nájemné, nakupované služby apod.
Je samozřejmě zájmem každého obchodníka, aby obchodní marže byla kladná, tj. aby obchod prodával své zboží dráž než jej nakoupil. Krátkodobě lze však i připustit zápornou obchodní marži, například v situaci, kdy se uvádí nové zboží na trh apod.
V současné době – zejména u větších obchodních podniků – můžeme zaznamenat situaci, že některé zboží je (například z konkurečních důvodů) prodáváno za cenu, u které je jisté, že marže je záporná („rohlík za desetník“), což příslušný obchod kompenzuje vyšší marží u jiných druhů zboží.
Starší pojem pro obchodní marži je též obchodní rozpětí. Historicky se pro obchodní marži používal také pojem rabat, ten se však v současné době používá spíše pro jinou situaci, která však se zbožím také trochu souvisí (rabat je určitá sleva poskytovaná například velkoobchodním podnikem svým zákazníkům – maloobchodním jednotkám apod.)

Pojem byl vložen/modifikován dne 13.05.2008 v 13:58:04.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama