15. dubna 2024, 15:11
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Nominální hodnota

Nominální hodnotou se rozumí jmenovitá hodnota, která je přímo přiřazena určité složce majetku (popřípadě závazkům).

Jde tedy o peněžní hodnotu, která je přímo vyčíslena (vyobrazena) například na ceninách (tj. na poštovních známkách, kolcích, dálničních známkách, jízdenkách, telefonních kartách, stravenkách aj.) či na listinných akciích atp.

Jmenovitou hodnotou pohledávek či závazků se rozumí peněžní hodnota, ve které tyto pohledávky a závazky vznikly k určitému datu.

Pojem byl vložen/modifikován dne 11.11.2013 v 10:55:37.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama