23. července 2024, 04:47
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Nepeněžitý vklad

Nepeněžitým vkladem se rozumí souhrn jiných penězi ocenitelných hodnot, které se určitá osoba zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti a to podle peněžní částky, která byla uvedena ve společenské smlouvě/zakla­datelské listině.

Nepeněžitým vkladem může být jen majetek, u něhož je možné zjistit jeho hodnotu prostřednictvím posudku soudního znalce, a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání (např. dlouhodobý hmotný/nehmot­ný/finanční majetek, pohledávky či zásoby). Tudíž vklady charakteru závazků jsou zákonem výslovně zakázány.

Na rozdíl od peněžitého vklad, nepeněžitý vklad musí být splacen před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v plné výši.

Povinnost vyplývající z obchodního zákoníku popř. nově ze zákona o obchodních korporací týkající se minimální výše základního kapitálu je zde uvedena pro každou společnost individuálně.

Pojem byl vložen/modifikován dne 11.11.2013 v 10:49:40.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama