15. dubna 2024, 15:42
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Náklad

Náklady se obvykle definují jako spotřeba práce a prostředků v peněžním vyjádření. Lze říci, že náklady představují určité vstupy do podniku. Podnik tyto vstupy svými vnitřními mechanismy přetváří ve výstupy – tj. své produkty (výrobky, prodané zboží či služby).

Se vznikem nákladu je obvykle spojen úbytek majetku či vznik závazku – tato definice v sobě vlastně obsahuje i způsob účtování o nákladech, kdy jejich vznik se zachycuje na stranu MÁ DÁTI příslušného nákladového účtu.

Náklady se člení dle různých kritérií, z účetního hlediska je nejdůležitější druhové členění, které prakticky odpovídá členění účtových skupin v účtové třídě 5 – Náklady. Známe tedy náklady na spotřebovaný materiál, prodané zboží, spotřebované služby, mzdové náklady, spotřebované „služby státu“ (daně a poplatky), ostatní provozní náklady, odpisy dlouhodobého majetku, finanční náklady atd.
Další možné členění nákladů je například z pohledu rozpočetnictví (prvotní a druhotné), z pohledu kalkulace (přímé a nepřímé neboli režijní), z pohledu vztahu k objemu výkonů (fixní a variabilní) atd.

Příklady účtování nákladů
Výdej materiálu do spotřeby dle výdejky: 501MD/112DAL
Přiznání hrubých mezd pracovníků dle dokladu na zúčtování mezd: 521MD/331DAL
Bankovní poplatka stržené bankou z bank. účtu dle výpisu z bank. účtu: 568MD/221DAL
Faktura od dodavatele za dodané služby: 518MD/321DAL
atd.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama