15. dubna 2024, 15:20
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Korekce

Pojem korekce známe především z výkazu Rozvaha tvořící součást roční účetní závěrky. Zatímco brutto ocenění odpovídá prakticky ocenění dle Zákona o účetnictví, korekce upravují tento brutto (hrubý) stav zejména o

  • oprávky (trvalé snížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení – jde vlastně o úhrn odpisů
  • opravné položky (přechodné snížení hodnoty majetku v důsledku poklesu jeho tržních cen).

Rozdílem BRUTTO mínus KOREKCE získáváme tzv. netto stav, tj. např. zůstatkovou cenu dlouhodobého majetku či hodnotu majetku po odečtení opravných položek. I sloupec netto je uveden ve výkazu Rozvaha.

Pojem byl vložen/modifikován dne 16.04.2008 v 17:28:01.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama