15. dubna 2024, 14:44
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Konto

Účet, neboli postaru konto, je prvek, na němž se zachycují jednotlivé účetní případy (tj. určité ekonomické informace) týkající se podnikatelské činnosti, a to formou podvojného zápisu (př.: účtování o nákupu kancelářských potřeb v hotovosti 501MD/211DAL). Z tohoto důvodu se účtů resp. charakteru podvojnosti využívá v rámci účetnictví, nikoliv například v rámci daňové evidence.

Každý účet je tedy označen číselným kódem, k němuž je přiřazen i jeho název (dle směrné účtové osnovy podnikatele). Stejně tak účet disponuje i svým počátečním stavem (PS) na na jeho příslušných stranách (MD/DAL) se v průběhu sledovaného období evidují obraty tohoto účtu (tj. změny stavu účtu), přičemž výsledným efektem je zjištění konečného stavu (KS) tohoto příslušného účtu.

Jednotlivé druhy účtů lze rozlišit například takto:

A/ ROZVAHA /R/ + VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT /V/:

  1. aktivní /R/
  2. pasivní /R/
  3. nákladové /V/
  4. výnosové /V/

B/ podle charakteru zatřídění:

  1. rozvahové (aktivní/pasivní)
  2. podrozvahové (slouží k vnitrofiremní pomocné evidenci)
  3. výsledkové (nákladové/vý­nosové)

C/ podle podrobnosti zachycení:

  1. syntetické (př. „501 – Spotřeba materiálu“)
  2. analytické (př.: "501.01 – Kancelářské potřeby /materiál/)

Počáteční stavu aktivních účtů jsou evidovány na straně MD, přírůstky (změny stavu) jsou zachyceny na straně MD, úbytky (změny stavu) naopak na straně DAL a konečný stav je evidován na straně DAL.

-----MD ------- DAL ------
.….. PS….….….… x
.….. (+)….….….. (-)
.….. x….….….…. KS

Počáteční stavu pasivních účtů jsou naopak evidovány na straně DAL, přírůstky (změny stavu) jsou zachyceny na straně DAL, úbytky (změny stavu) na straně MD a konečný stav je evidován na straně MD.

-----MD ------- DAL ------
.….…x .….…... PS
.…...(-)….….… (+)
.…... KS….….… x

Pojem byl vložen/modifikován dne 13.11.2013 v 09:04:29.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama