15. dubna 2024, 15:51
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Investice

Investice představuje souhrn peněžních prostředků, které byly investorem vynaloženy z toho důvodu, aby došlo v budoucnu k jejich skutečnému zhodnocení a dospělo se ke splnění očekávání dosáhnout určitého budoucího výnosu. K tomu, aby bylo možné v budoucnu takového výnosu dosáhnout, je zapotřebí se v současné době něčeho vzdát.

Nesporné je, že s vynaložením investice investor vždy podstupuje určitou míru rizika. Nicméně na úkor tohoto rizika by měl v budoucnu poplynout požadovaný výnos.

V zásadě se rozlišují investice na:
a/ reálné – investice do drahých vín, do zlata, do jiných drahých kovů, do nemovitostí, do sbírek aj.
b/ finanční – peněžní vklady, stavební spoření, akcie, dluhopisy, podílové listy, deriváty aj.

a na:
a/ krátkodobé – do 1 roku
b/ dlouhodobé – nad 1 rok

K posouzení výnosu vždy investor přihlíží k tzv. investorskému trojúhelníku, kdy se hodnotí vztahy mezi výnosem, rizikem a likviditou. Obecně však platí tato investiční pravidla (platí i vzájemně opačně):

  • čím vyšší riziko, tím vyšší výnos
  • čím nižší riziko, tím nižší výnos
  • čím nižší výnos, tím větší likvidita
  • čím vyšší výnos, tím nižší likvidita
  • čím vyšší likvidita, tím nižší riziko
  • čím nižší likvidita, tím vyšší riziko

Je však třeba mít na paměti, že není nikdy možné dosáhnout zcela ideální investice, která by představovala maximální výnos a maximální bezpečnost (tj. minimální riziko).

K sestavení celého portfolia investic slouží například model CAPM, jež by měl na základě matematicko-statistických metod vybrat a složit celé portfolium takových investic, které by přinesly maximální výnos při minimálním riziku.

Pojem byl vložen/modifikován dne 13.11.2013 v 09:48:27.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama