15. dubna 2024, 14:59
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Inflace

Inflace je jednou ze základních makroekonomických veličin, pomocí nichž je charakterizován vývoj a stav ekonomik. Termín inflace představuje růst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v dané ekonomice za určité časové období. Tuto ekonomickou veličinu lze vyjádřit pomocí indexu cen spotřebitelů, indexu cen výrobců nebo pomocí deflátoru hrubého domácího produktu.

Následky inflace mohou mít jak negativní dopady, tak i pozitivní dopady.
Jedním z těch základních negativních je zejména ta skutečnost, že dochází ke snížení reálné hodnoty peněz, čímž se tedy snižuje kupní síla obyvatelstva. Laicky řečeno, za stejnou výši peněz je možné si v době vysoké inflace koupit menší množství statků.
Na druhou stranu, mírná inflace může být značným stimulem k posílení hospodářského (ekonomického) růstu dané ekonomiky. I z tohoto důvodu je od roku 2010 hlavním cílem centrální banky v České republice provádějící měnovou politiku (Česká národní banka) cílovat (udržovat) inflaci ve výši 2 %.

Připomeňme, že opakem inflace není, jak by se mohlo zdát, dezinflace, nicméně deflace.

Deflace tak představuje pokles všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v dané ekonomice.

Dezinflací se rozumí pokles tempa růstu všeobecné cenové hladiny, tzn. že cenová hladina neustále roste, nicméně pomalejším tempem (deceleruje).

Dalšími termíny, které se vztahují k inflaci, jsou například stagflace a slumpflace.

Stagflace představuje vysokou míru inflace při neměnné velikosti hrubého domácího produktu (HDP).

Slumpflací se rozumí růst všeobecné cenové hladiny, při kterém zároveň dochází k poklesu reálného hrubého domácí produktu (HDP).

Pojem byl vložen/modifikován dne 02.10.2013 v 13:15:05.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama