12. dubna 2024, 17:19
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Finanční analýza

Adobe PDF souborPřiložený dokument

Finanční analýza představuje detailní rozbor číselných ekonomických podnikových údajů, na jehož základě podnik hodnotí svou současnou ekonomickou situaci týkající se dosavadního hospodaření. Z výsledků finanční analýzy je možné, aby korporace predikovala budoucí vývoj její ekonomické činnosti včetně odhalení budoucích příležitostí či případných hrozeb.

Finanční analýza ve své podstatě využívá několika dílčích metod (analýza stavových ukazatelů, analýza rozdílových a tokových ukazatelů, analýza poměrových ukazatelů, analýza soustav ukazatelů). Nejvíce aplikovanou je poměrová analýza, při které se užívá absolutních či právě spíše poměrových (relativních) ukazatelů.

Absolutním ukazatelem jsou obecně například náklady, výnosy, tržby, zisk, vlastní kapitál atp.

Naopak poměrovým (relativním) ukazatelem je například vztah mezi ziskem a vlastním kapitálem, vztah mezi ziskem a tržbami atp. Jedná se tedy vždy o vzájemný poměr minimálně dvou odlišných veličin, z tohoto důvodu jsou nazývány tyto ukazatele jako poměrové. Poměrové ukazatele jsou zaostřeny zejména na výnosnost podniku, na jeho aktivitu a likviditu společně i na jeho zadluženost. V rámci poměrové analýzy se tedy rozlišují ukazatele:

  • rentability (výnosnosti)
  • aktivity
  • likvidity (solventnosti)
  • zadluženosti
  • kapitálového trhu
  • cash – flow

Obecně nejvýznamnějším finančním ukazatelem, který má velké opodstatnění u vlastníků firem, je ukazatel rentability vlastního kapitálu neboli ve zkratce ROE (Rentability On Equity). Tento ukazatel vyjadřuje výnosnost vloženého kapitálu vlastníky společností a ROE se tak stává součástí i často uváděného DuPont rozkladu.

DuPont rozklad představuje jakým poměrem se na celkové výnosnosti vlastního kapitálu (ROE) podílí jeho jednotlivé složky – zisková marže, obrat aktiv a finanční páka.

Platí vztah:
ROE = (zisk/tržby)x(tržby­/aktiva)x(akti­va/vlastní kapitál)

Pojem byl vložen/modifikován dne 12.11.2013 v 08:08:17.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama