15. dubna 2024, 14:12
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

DDHM (Drobný dlouhodobý hmotný majetek)

Kategorie drobný dlouhodobý hmotný majetek dnes již z legislativního hlediska neexistuje, prakticky zanikla k 31. 12. 2002.
Přesto není vyloučeno, že se v účetnictví některých firem dosud může vyskytovat (konkrétně nejspíš na účtu 029 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek, resp. na účtu 089 – Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku). Jednalo by se však pouze o situace „dožívajícího“ majetku, nikoliv již majetku nově pořizovaného.
Jedná se (resp. jednalo se) o dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti byla delší než jeden rok (splňoval tedy kritérium „dlouhodobosti“), ale cena, kterou byl tento majetek oceněn v účetnictví, byla nižší než hranice stanovená právním předpisem (tedy typicky nižší než Kč 40.000,00 v případě samostatných movitých věcí).
U takovéhoto majetku mohl podnik rozhodnout, že jej povede právě jako „drobný dlouhodobý hmotný majetek“ s tím, že bylo dokonce možné stanovit pro něj individuální způsob odpisování.
Alternativně existovala také kategorie drobného dlouhodobého nehmotného majetku (DDNM).
Historicky se pojem DDHM vyvinul z pojmu DKP (tedy drobné a krátkodobé předměty), který se však formálně nepoužívá již od roku 1993.
V současné době má firma při rozhodnování o „drobném dlouhodobém hmotném majetku“ tyto možnosti:

  1. přes jeho „nízkou cenu“ o něm zaúčtovat jako o běžném dlouhodobém majetku v účtové skupině 0 (včetně odpisování, které lze stanovit individuálně bez ohledu například na tzv. daňové odpisy, nicméně majetek se musí odpisovat déle než jeden rok, aby byla dodržena podmínka „dlouhodobosti“)
  2. zaúčtovat o takovém majetku jako o zásobě materiálu s tím, že při vydání takového majetku do užívání by bylo možné jej jednorázově zaúčtovat jako spotřebu materiálu (na účet 501), pokud tím nedojde k významnému zkreslení vztahu mezi náklady a výnosy.

Pojem byl vložen/modifikován dne 04.12.2011 v 20:14:49.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama