15. dubna 2024, 14:45
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Ceniny

Cenina je platební prostředek o určité nominální (jmenovité) hodnotě, který slouží jako ekvivalent peněžních prostředků v hotovosti a je tak zahrnován, stejně jako peněžní prostředky, mezi oběžná aktiva.

Pro ceniny je tedy typické, že jimi lze hradit za vybrané druhy nakupovaných služeb, tj. například cestovné, nebo správní služby, poštovní služby, telekomunikační služby aj.
Jejich kompletní výčet bohužel nikde nenalezneme, avšak zpravidla se za ceniny považují zejména jízdenky, stravenky, telefonní karty, kolky, poštovní známky, dálniční známky atp.

Pro účtování nákupu cenin, tj. v momentě, kdy nedochází k jejich skutečné spotřebě, je užíváno aktivního účtu 213. Skutečná spotřeba je následně zúčtována na příslušné nákladové účty.

Příklad:
1/ Nákup 10 ks poštovních známek pro zasílání dopisů v hotovosti (bez spotřeby) --- 213MD/211DAL
2/ Spotřeba 5 ks poštovních známek (odeslání dopisů) --- 518MD/213DAL

Pojem byl vložen/modifikován dne 02.10.2013 v 12:18:58.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama