19. dubna 2024, 10:38
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Časové rozlišení

Časové rozlišení je založeno na uplatňování jednoho ze základních principů (podvojného) účetnictví, tj. na akruálním principu.

Akruální princip (viz samostatná kapitola) vyžaduje, aby se náklady a výnosy v rámci jeho uplatňování účtovaly časově rozlišené, tj. zásadně v účetním období, se kterým časově a věcně souvisejí bez ohledu na skutečný příjem či úbytek peněžních prostředků. K časovému rozlišení se využívá účtů časového rozlišení a dále přechodných účtů aktiv a pasív, které jsou zařazeny v účtové skupině 38.
Jedná se zejména o účty:

  • „Náklady příštích období“
  • „Výnosy příštích období“
  • „Výdaje příštích období“
  • „Příjmy příštích období“

Ukažme na zjednodušeném příkladu bez ohledu na částku:

Obdrželi jsme průvodní dopis/fakturu na uhrazení roční částky pojistného (povinné ručení) ve výši Kč xxx. Pojistné období je 1.10.2013 – 30.9.2014.

Řešení:
Účtování v roce 2013
Do nákladů 2013 zaúčtujeme poměrnou část, která připadá na rok 2013 a zbylou část zaúčtujeme na účet 381 „Náklady příštích období“ takto: 518 MD/321 DAL
381 MD/

Účtování v roce 2014
V roce 2014 následovně „rozpustíme“ do nákladů tu část, kterou jsme v roce 2013 zaúčtovali na účet 381: 518 MD/381 DAL

Pojem byl vložen/modifikován dne 01.10.2013 v 13:05:03.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama