15. dubna 2024, 14:22
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Amortizace

Pojem amortizace má více významů. Nejčastějším synonymem pro tento pojem je odpis., který se používá u většiny položek dlouhodobého majetku (DNM a odpisovaného DHM). Odpis vyjadřuje opotřebení příslušné položky dlouhodobého majetku v důsledku používání (fyzický odpis) nebo „nepoužívání“ – zastarávání (morální odpis) tohoto majetku.

Někdy se pojem amortizace používá i v případě, kdy se používá soukromé motorové vozidlo (například soukromé vozidlo zaměstnance či soukromé vozidlo podnikatele – fyzické osoby) pro účely podnikání – tedy například zaměstnanec vykoná pracovní cestu se souhlasem zaměstnavatele svým soukromým vozidlem nebo podnikatel – fyzická osoba používá své soukromé vozidlo pro své podnikání (nutno dodat, že v těchto případech je třeba za vozidlo odvést silniční daň). Amortizací je potom náhrada za každý ujetý kilometr. Výši „amortizace“ dříve řešil Zákon o cestovních náhradách (119/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), od 1. 1. 2007 je tato náhrada za použití silničního motorového vozidla upravena Zákoníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění).
Pro rok 2011 je „amortizace“, tedy tzv. základní náhrada stanovena takto (srov. § 157 Zákoníku práce):

  • u jednostopých vozidel a tříkolek Kč 1,00/km
  • u osobních silničních motorových vozidel Kč 3,70/km
  • při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu se základní náhrada za 1 km jízdy zvýši nejméně o 15 %
  • u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů nejméně v dvojnásobné výši než u osobních silničních motorových vozidel

Zvláštní postavení má pojem amortizace v oblasti výpočtů finanční matematiky, kdy se amortizací rozumí snižování dluhu stále stejnou částkou (tzv. anuitou), například při splácení dlužné částky úvěru včetně úroků. K tomuto výpočtu se používá tzv. umořovatel počítaný s využitím složeného úrokování. Hodnoty umořovatelů jsou uvedeny pro rychlejší orientaci v tzv. umořovacích tabulkách.

Pojem byl vložen/modifikován dne 07.11.2011 v 21:37:01.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama