12. dubna 2024, 17:01
Uživatel: nepřihlášený

Slovníček účetních pojmů

Akruální princip

Akruální princip je jednou z důležitých vlastností (podvojného) účetnictví. Charakterizuje se poměrně velmi jednoduše: náklady a výnosy se mají účtovat časově rozlišené, tj. zásadně v tom účetním období, se kterým časově a věcně souvisejí bez ohledu na skutečný příjem či výdej peněžních prostředků.

Dodržováním akruálního principu se (podvojné) účetnictví zásadně liší od daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví), která je výhradně zaměřena na sledování příjmů a výdajů peněžních prostředků.

V (podvojném) účetnictví nám tedy jde o to, abychom zachytili (zaúčtovali) vznik nákladu právě v okamžiku, kdy dochází ke skutečné spotřebě a stejně tak abychom zaúčtovali vznik výnosu v okamžiku, kdy tento výnos (tj. v penězích oceněný výkon) vznikl.

Dodržení akruálního principu někdy nemusí být úplně zřejmé a jednoznačné, proto musí být účetní pracovník schopen identifikovat náklad či výnos, který souvisí s daným účetním obdobím. Přijde-li například v lednu faktura za prosincové telekomunikační služby, rozumí se asi samo sebou, že se jedná o náklad prosince minulého roku. V některých případech ale situace není zcela jasná, zejména není-li vznik nákladu či výnosu doprovázen současným vznikem účetního či daňového dokladu, například v případě, kdy náklad (výnos) nevzniká na základě došlé/vydané faktury, ale například jen na základě ustanovení v nájemní smlouvě apod.

K dodržení akruálního principu používá účetnictví zejména účtů časového rozlišení a dále přechodných účtů aktiv a pasív, které jsou umístěny v účtové skupině 38.

Pojem byl vložen/modifikován dne 16.04.2008 v 14:18:19.

5  
4 
3
 2
  1

Další pojmy ze slovníčku »

© 2006-2024 ParCon & Partner, v. o. s. - Testy z účetnictví
O aplikaci - Kontakt - Obchodní podmínky - Reklama